Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for ژانویه 2013

 درود برتو :

Foto: ‎اونایی که به این اعتقاد دارن لایک کنن !!‎


دیروز رفتیم نزد دکتر اعصابم، اول قرار شد بروم ام ار آی    پس از آن برای گرفتن کورتون

بیمارستان بروم و بستری شوم، البته در مورد مکانی که دوستم بدانجا رفته بود نیز با دکترم

حرف زدم و ایشون کفتند که آنجا هم جای خوبی است .

برای رفتن باید خیلی کارها انجام دهم،چند روز پیش اینجا برف بارید ولی هنوز هم همه جای

شهر برفیست .

تا درودی دگر بدرود

Advertisements

Read Full Post »

      درود بر تو :

                                                             

 

چند سال پیش که  زمان رای دادن به ریاست جمهوری بود، یکی از دوستان خوبم که او نیز

بلاگر است به نام گارداشیم آقای؛اهری؛به من گفت که شما می توانید رپیس جمهور شوید و در آن صورت من بهتون رای خواهم داد.

            به هر حال اکنون زندانی انفرادی محسوب می شوم با این لرزش دستها و چشم هایم

و از خدای خود سپاس گزار

 

البته می دو نی من تا به امروز نشنیدم که یک انسان بیمار ام اسی رپیس جمهور مکانی باشد.

در ‍آن زمانی که ایشون به بنده این پیشنهاد را دادند ، خیلی حال جسم ی و روحی ام بهتر از

امروز بود. حالا من نه چشم و چالی دارم برای دیدن دوستان و آشنا یانم!

برای لرزش دستانم فردا نزد دکتر اعصابم می روم تا ایشون دلیل اینگونه  لرزش و دلیل ننو

شتنم را بگوید. 

 

تا درودی دگر بدرود

Read Full Post »

حروف درست

درود بر تو :

 

اگر این حرفها را به خاطر بسپاریم خیلی نیک است.

 

Foto

 

 

اینجا کمی برف بارید و زمستان را برایمان ثابت کرده است.

Foto

تا درودی دگر بدرود

Read Full Post »

درود بر تو :

در حالی که زمستان را به سر می رسانیم، هوای بهاریی داریم که نگو…

 

Blumen - Blüten - Pflanzen - Insekten - Natur


خلاصه جو کره زمین بد جوری به هم ریخته، از آب شدن کوه های یخ گرفته تا سیل های

مرگ بار و زلزله هایی که هنوز بسیاری از مردم بی پناه در سرما مشغول زندگی اند…

 

تا درودی دگر بدرود

Read Full Post »